winkelwagen

aantal items: 0 / prijs:

Koesignalen | Praktijkgids voor koegericht management
Koesignalen | Praktijkgids voor koegericht management

Een koe geeft continu signalen af over welzijn, gezondheid, voeding en productie. Dit doet zij via gedrag, houding en lichamelijke kenmerken. Koesignalen leert boer bewuster kijken naar koeien. De moderne koeienboer moet heel veel weten. Door schaalvergroting, werkdruk en detailkennis dreigen veehouders en hun adviseurs soms echter het zicht op de koeien te verliezen. Tegelijk geeft een koe continu signalen af over welzijn, gezondheid, voeding en productie. Dit doet zij via gedrag, houding en lichamelijke kenmerken. Voor de veehouder is het de kunst deze signalen op te vangen en er iets mee te doen. Het boek Koesignalen bundelt deze koesignalen en verklaart ze op een heldere en overzichtelijke wijze. Bewust kijken is het startpunt van Koesignalen. En steeds opnieuw drie vragen te stellen: Wat zie ik? Hoe komt dit? Wat betekent dit? Zo kun je zaken opmerken voordat de werkelijke problemen ontstaan, risico's inschatten om deze te kunnen beheersen en signalen oppikken voordat een ziekte zich open-baart. Bewuster kijken en beoordelingsmomenten inbouwen verkleint bovendien het gevaar voor be-drijfsblindheid. De kern van het verhaal is dat op elke plaats en elk moment koesignalen zijn op te van-gen, als de antenne er maar voor uitstaat. Met Koesignalen ontwikkelen veehouders deze antenne. Het boek is een standaardwerk voor elke rundveehouder. Dierenarts en koeienliefhebber Jan Hulsen van adviesbureau Vetvice schreef Koesignalen op basis van zijn kennis en ruime ervaring met boeren en hun koeien. Deze rijk geïllustreerde praktijkgids is samen-gesteld voor en met rundveehouders en dierenartsen om hen extra handvatten te geven voor het zien en benutten van koesignalen. Met als doel ziektes te voorkomen, welzijn te verbeteren en de productie te optimaliseren. Koesignalen is in de eerste plaats een kijkboek met 260 foto's en 23 mooie tekenin-gen. De beknopte tekst geeft aan wat er zoal aan de koeien te zien is en behandelt alle onderdelen van het rundveebedrijf: weidegang, huisvesting en klimaat, voeding, melken, droogstand, afkalven en jongvee-opfok. Hiernaast zijn zeven eenvoudige scoringsmethodieken oppgenomen die snel inzicht geven in de gezondheid en de voedingstoestand van het melkvee. Waardevolle informatie waar veehouders direct mee aan de slag kunnen.

Prijs € 21,90
Voorraad: 0
Artikelnummer 9789075280470
Aantal
Kortingscode